Tạo Nút Điều Hướng Tự Động Cho PowerPoint

Video Hướng Dẫn

Cách Bật Thẻ Developer Cho Các Phiên Bản PowerPoint Mới Hơn 2007

Để hiện thẻ Developer trên thanh menu, bạn làm như sau: Di chuột lên bất cứ chỗ nào ở thanh Menu và nhấn chuột phải >> Click chuột vào >> Customize The Ribbon….

Bảng PowerPoint Options xuất hiện, bạn chọn vào mục Customize Ribbon >> kích chuột vào ô chọn Developer >> Nhấn OK để hoàn thành bật thẻ Developer.

Cách Bật Thẻ Developer Cho Các Phiên Bản PowerPoint Mới Hơn 2007
Cách Bật Thẻ Developer Cho Các Phiên Bản PowerPoint Mới Hơn 2007

Mã VBA

Sub gotoSlide(cshape As Shape)
  Dim shapeName As String
  shapeName = cshape.Name
  If InStr(1, shapeName, "goto_", 1) <> 0 Then
    Dim slideNumber As String
    slideNumber = Replace(shapeName, "goto_", "")
    ActivePresentation.SlideShowWindow.View.gotoSlide (Int(slideNumber))
  End If
End Sub
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments